Innovationsteam

Hvordan styrker du mangfoldighed og diversitet i dit innovationsteam? Hvem har hvilke roller? Hvordan kan du arbejde med disse roller – og øge teamets innovationskompetencer? Det arbejder vi med jer om, når vi bliver inviteret. Det kan vær i forbindelse med dannelsen af et nyt team, udviklingen af et eksisterende team eller når du finder, der er behov.

Et nyt innovationsteam

“Definitionen på sindsyge er, at gøre det du plejer at gøre og forvente at få et helt anderledes resultat”

A. Einstein 

I skal definere jeres rolle, retning, regler, rammer, relationer, som et nyt team med fokus på innovation. Vi hjælper med at stille spørgsmålene og stille skarpt på, hvordan et innovationsteam adskiller sig fra arbejdet i et helt almindelig team.

InnovationsBørsen - ydelser

innovation i et EKSISTERENDE team

“Der er intet stærkere     end vaner”

Ovid, romersk digter

Hvordan går du og dit team fra at være et team, der er gode til at få ideer –  til team der arbejder bevidst og målrettet med innovation på aktuelle problemstillinger i et projekt eller teamarbejdet generelt?

Vi hjælper med at synliggøre de vaner, der hindre innovation på konkrete behov? Og ligger en plan for den adfærd skal ændres for at der bliver plads til innovation?

De næste skridt i innovationsteams

“Det vi har gjort for at fremme innovation, er at gøre det til en del af hverdagen.”

C. Wynett, Procter & Gamble

I de fleste gode innovationsteam er der idemager og eksekvere. 

Men hvordan arbejder hele teamet (eller arbejdspladsen) med at tage ansvaret for kortlægning af innovationsbehov, udvikling af løsninger og eksekvering af de udviklet løsninger.