Ydelser

Innovation er på dagsordenen og bruges mange steder – og du tænker
(… måske) det vil være værdiskabende:

  • at sætte mere struktur på arbejdet 
  • at give medarbejdere og kollegaer ejerskab til metode og værktøjer 
  • at hente flere innovationskompetencer ind for en kortere eller længere periode
  • …eller måske noget helt fjerde…?

    Her kan du læse mere om nogle af de felter inden for innovation, hvor InnovationsBørsen kan bidrage til værdiskabelsen af arbejdet med innovation.
    Er der en vinkel eller et spørgsmål som du mangler svar på, så er du meget velkommen
    til at kontakte os.

Innovations-
teams

Hvordan styrker du mangfoldighed og diversitet i dit innovationsteam – hvem har hvilke roller? Hvordan kan du arbejde med disse roller – og øge teamets innovationskompetencer?

Læs mere

Innovations-
strategi

Har din virksomhed, organisation eller arbejdsplads en innovationsstrategi?
Skal I have formuleret en strategi eller udviklet på den eksisterende?

Læs mere

Innovations-
mentor

Du er nyudnævnt innovationschef eller er blevet ansvarlig for udviklingen af nye løsninger – men det at lede innovation er en anderledes opgave og en anderledes måde at lede på. Derfor tilbyder vi at gå ind i en mentorrolle.

Læs mere

Projekt-
konsulent

Står du med et projekt der indebærer større eller mindre elementer af innovation, og er kompetencerne ikke i huset, så kan vi købes ind i det antal timer der er behov for.

Læs mere

Workshops

– “Noget skal ændres”

Situationen hvor der er noget, som skal ændres – gøres på en anderledes måde end det vi plejer at gøre – og det ligger ikke lige for, hvad der er alternativet.
En workshop er muligheden for i et team eller en gruppe at arbejde med at udvikle disse anderledes løsninger i fællesskab.

Læs mere

For-
undersøgelse

Spis elefanten et stykke af gangen.
Vi hjælper med at kortlægge udfordringerne og sikre plads til innovationen i det generelle projekt.

Læs mere

Beslutningsgrundlag

Du er bestyrelsesmedlem eller CEO og du skal have viden og klædes på
til at træffe beslutningerne.

Læs mere